•  

  • test

Wentylacja

Wentylacja – to cyrkulacja powietrza, z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają zwierzęta czy ludzie, dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze. Jest to szczególnie ważne w sytuacji dodatkowych zanieczyszczeń, takich jak dym papierosowy, opary substancji chemicznych, pyły itp.

ZALETY MECHANICZNEGO SYSTEMU WENTYLACJI:

  • zapewnienie stałej wentylacji powietrza we wszystkich pomieszczeń niezależnie od warunków pogodowych,
  • filtrowanie powietrza z zanieczyszczeń i pyłków,
  • odzysk ciepła – oszczędności w ogrzewaniu,
  • zapewnienie wymaganej ilości świeżego powietrza w mieszkaniu, możliwość regulacji w zależności od potrzeb,
  • brak konieczności otwierania okien, a co za tym idzie, brak przeciągów i hałasów -dochodzących z zewnątrz,
  • brak niebezpieczeństwa wystąpienia pleśni – osuszanie powietrza,
  • możliwość instalacji systemu wentylacji mechanicznej w już zamieszkałym budynku.

jak działa wentylacja